Världens värdefullaste spelskjorta -insamling

Världens värdefullaste spelskjorta är Paralympiska kommitténs insamling för att trygga möjligheterna till idrott och motion för personer med funktionsvariationer, trots Paralympiska kommitténs ekonomikris.

IF Sibbo-Vargarna uppmanar alla 14 000 finländska aktiva idrottsföreningar att vara med och stödja insamlingen med 150 euro för att täcka Paralympiska kommitténs budgetunderskott på två miljoner euro. Donationer till MobilePay numret 58558 eller www.paralympiarahasto.fi

#ArvokkainPelipaita #MaailmanArvokkainPelipaita #paraurheilu #paraidrott #soveltavaliikunta #yhdenvertaisuus #jämlikhet

Kategorier:
Nyheter