Konditionscykling

Vi stöder konditionscykling genom att årligen planera olika cykelrutter för alla cyklister.
Längs med rutterna har vi placerat ut gröna postlådor, motionslådor, där alla motionärer kan skriva in sitt namn.

Varje månad delar vi ut fina priser bland alla som skrivit namnet och kilometrarna i postlådan. Priserna är sponsorerade av våra samarbetspartners. Vinnarnas namn publiceras varje månad på vår Facebook sida.

Tack till alla cyklister som fyllt i sina prestationer i våra gröna motionslådor runtom i Sibbo. Tack till sponsorerna för sponsoreringen av vinsterna!

Kartan på rutterna finns på cykelsektionens Facebook sida och du kan också öppna den här.