Ta kontakt

Ordförande

Johanna Blom
johanna.blom100@gmail.com
+35840 548 0647

Kassör

Ralf Wadenström
wadenstrom@yahoo.com
+35850 363 8744

Sekreterare

Peter Englund
pjenglund@hotmail.com

.