IF Sibbo – Vargarna

IF Sibbo-Vargarna rf,  90 år, är en idrottsförening i Sibbo. Verksamheten började med fotboll, men mycket snart kom andra idrottsgrenar med i verksamheten och idag består föreningen av åtta aktiva sektioner. Den breda verksamheten har vi tack vare alla frivilliga som jobbar för föreningen.

Förutom tävlingsinriktad idrott arrangerar föreningen motionsinriktad verksamhet i många grenar. Tag modigt kontakt och kom med i sunda grenar tillsammans med trevliga människor.

KONTAKTUPPGIFTER

Sektionerna

Kansli


Östra Storkärrsgränd 5
04130 Sibbo

09 239 2916 / 040-705 8327
info(at)sibbo-vargarna.fi
  
Sekreterare / Sihteeri
Staffan Ahlberg

Centralstyrelsen


Centralstyrelsen
Pirjo Moen, ordförande
Pekka Ollikainen, viceordförande, fotboll
 
Johanna Sutinen, cykel
Lasse Lehtimäki, friidrott
Erja Pullinen, motion
Mirva Krum, orientering
Erika Hilden, skidor
Lars Lampinen, styrkelyft
Marina Forsström, volleyboll
Markku Sandström, SV Halli Oy