Fakturering

Vi mottar helst e-fakturor. Varje faktura bör innehålla en beställarreferens. Som referens kan meddelas vilken av föreningens sektioner eller lag fakturan gäller och gärna även beställarens namn.

Vår e-faktureringsadress är följande (EDI/OVT: 003703035268)

Om e-fakturering inte är möjligt, kan fakturorna skickas per e-post till adressen 03035268@scan.netvisor.fi

Fakturor som skickas per e-post ska vara i PDF-format och fakturans bilagor ska finnas i samma dokument som fakturan.

Notera följande:

* Du kan sända flera fakturor i samma meddelande, så länge fakturorna är
bifogade som separata dokument. Alla dokument ska ha olika namn.  
* Ett e-postmeddelande kan vara max. 5Mb.
* PDF-dokumenten bör vara äkta PDF-dokument (PDF- version 1.3 eller
nyare).
* PDF-dokumenten får inte vara låsta eller krypterade med lösenord.
* Dokumentets mått kan vara max. 210 x 297 mm.
* Vid namngivning av dokument är endast de vanligaste tecknen a-z, A-Z och
0 – 9 tillåtna.
* Använd inte specialtecken eller mellanslag vid namngivning av dokument.