Fakturering

Vi mottar helst e-fakturor. Varje faktura bör innehålla en beställarreferens. Som referens kan meddelas vilken av föreningens sektioner eller lag fakturan gäller och gärna även beställarens namn.

Vår e-faktureringsadress är följande (EDI/OVT: 003703035268)