I november 2014 grundade If Sibbo-Vargarnas orienteringssektion, tillsammans med Akilles OK och OK Orient, en ny östnyländsk takförening inom orienteringen – OK Trian. I och med en takförening, har medlemsföreningarna bättre förutsättningar att erbjuda sina medlemmar mångsidig och konkurrenskraftig orienteringsverksamhet. Samtidigt ges de östnyländska orienterarna en möjlighet att representera en gemensam förening.  

IF Sibbo-Vargarnas orienteringssektions styrelse 2021

Ordförande

Rita Wickholm
rita.wickholm@gmail.com
+35850 575 8707

Vice ordf.

Mika Vilén
mika.vilen@neles.com
+35840 729 3620

Sekreterare

Veli-Pekka Laasonen
veeka.laasonen@gmail.com
+35850 540 4684

Kassör

Mirva Krum
mirva.krum@gmail.com
+35850 535 7951

Motionsorientering / KU-rastit

Jari Pullinen
jari.pullinen@kolumbus.fi
+35840 584 6055

Orienteringsskolan

Magnus Engblom
magnus.engblom@iki.fi
+35850 568 6917

Medlem

Sami Korhonen
sami.korhonen1@icloud.com
+35840 519 5926