Ta kontakt

Ordförande

Sam Fransman
sam.fransman@gmail.com
+35850 407 8176

Vice ordf.
Sekreterare

Anna Virtanen
+35850 512 4854

Kassör

Anneli Lindblad

Styrelsemedlemmar

Benny Holmgren
Johan Koskinen
+35840 730 8541
Staffan Martin
+35840 510 5293
Linda Wahlman-Strandberg

Vi finns även på Facebook SV Ski och Instagram @svskiteam.