Ta kontakt

Ordförande

Ben Olenius
+358 50 346 94 70

Sekreterare och Kassör

Camilla Bärlund
camilla.barlund@gmail.com

Sektionens övriga styrelsemedlemmar

Erika Lindström
Pekka Ikonen

Sektionens representant i centralstyrelsen

Lars Lampinen
Henry Nygård, suppleant

styrkelyft@sibbo-vargarna.fi