Skidor

Välkommen till skidsektionen!SV-SKI SIBBO-ENERGI SKIDSKOLA 

Välkommen årets 2021 skidskola! Anmälningen har börjat.

Barnens skidskola arrangeras på Söderkulla skidstadion. 
Vi börjar 9.1.2021 kl 10.00 – 11.00
Skidskola är öppet för alla skidintresserade  4 – 8  åringar.
Anmälningen med email till adressen: svhiihto@gmail.com eller 0505124854.
Anmäl barnets namn, födelseår, adress samt föräldrarnas kontaktuppgifter.

 Pris 50€/barn innehåller undervisning 5 ggr och en SV -mössa.

Vi följer aktuella Covid-19 anvisningar och vi samlas alltid utomhus.