Motion

I Tasträsk har man kunnat vinterbada sedan 2004. Just nu är medlemsantalet ca 100 men nya simmare ryms alltid med, så välkommen med och pröva. Bör påpekas att vinterbad lämpar sig för nästan alla, men lider man av någon sjukdom skall man först diskutera med sin läkare. I synnerhet symptom på hjärt- och blodtryckssjukdomar kan vara ett hinder för att njuta av det kalla badet.

Aktuellt