Föreningens fotbollssektions mission är att erbjuda fotboll för varje sibbobo. Centrala värden för vår verksamhet är glädje, framgång, pålitlighet och gemenskap. Vi arrangerar fotbollsverksamhet från och med fotbollsklubbar för 5-åringar ända till vuxen ålder. Frivillighet och entusiasm för fotboll är de viktigaste hörnstenarna för fotbollssektionen och dess lag.

Kontaktuppgifter

Ordförande

Sini Tuovinen
sintunen@gmail.com
+35850 388 3823


Vice ordf.

Pekka Ollikainen

Verksamhetskoordinator

Wilhelm Stenbacka
wilhelm.svjalkapallo@gmail.com
+35840 709 3112

Juniorchefstränare

Antti Sutinen