Ta kontakt

fotboll@sibbo-vargarna.fi

Verksamhetsledare

Heidi Jernmark
heidi.jernmark@sibbo-vargarna
+358 40 709 3112

Cheftränera

Antti Sutinen
antti.sutinen@sibbo-vargarna
+358 40 161 9031

Junior tränarchef

Rami Numminen
rami.numminen@sibbo-vargarna.fi
+358 40 674 3099

Föreningstränare

Tim Busk
tim.busk@sibbo-vargarna.fi
+358 40 866 9496

Ordförande

Sini Tuovinen
pj.jalkapallo@sibbo-vargarna.fi

Kassör

Johanna Blom
kassor.fotboll@sibbo-vargarna.fi

Sektionens styrelsemedlemmar 2023

Sini Tuovinen, ordförande
Christina Lindberg-Kirjonen,
vice ordförande
Linda Luoma, sekreterare
Erja Koivunen
Pekka Ollikainen *)
Eljas Tuovinen

*) sektionens representant i centralstyrelsen