Pirjo Moen återvald till föreningens ordförande för år 2023

Pirjo Moen valdes enhälligt till IF Sibbo-Vargarna r.f.s ordförande på föreningens höstmöte 24.11.2022. Pirjo har fungerat som föreningens ordförande sedan år 2020.

Under Pirjos ordförandetid hittills har Covid-19 pandemin påverkat på många sätt föreningens verksamhet och även föreningens personal har bytts till en stor del. Detta har till en viss del kommit att påverka tidigare planerade förändringar och utvecklingsidéerna har inte ännu kunnat konkretiseras till fullo. Strävan är att under det kommande året fortsätta förverkligsarbetet med nya och energiska tag.  I föreningen påbörjades 2022 en omfattande ekonomireform, och projektet fullbordas under år 2023. Andra omfattande projekt på föreningsnivå är uppdaterandet av föreningens stadgar och sektionernas ordningsregler samt planeringen av föreningens verksamhetsstrategi för 2023–2027.  Pirjo hoppas därför att föreningens medlemmar aktivt deltar i ovannämnda projekt, så att de så mycket som möjligt motsvarar hela föreningens och dess medlemmars åsikter.

Sektionerna representeras i centralstyrelsen år 2023 av:

Cykling           Johanna Blom
Fotboll            Pekka Ollikainen
Friidrott          Daniel Travis
Motion           Irma Malm
Orientering    Mirva Krum
Skidning         Linda Wahlman-Strandberg
Styrkelyft       Lars Lampinen
Volleyboll       Marina Forsström
S-V Hallen     Markku Sandström

Gratulationer till den nya styrelsen och på samma gång tackas de avgående centralstyrelsemedlemmarna Harri Kuusimurto (fotboll), Lasse Lehtimäki (friidrott), Staffan Martin (skidning) oh Erja Pulliainen (motion) för deras insatser det gångna året. 

Föreningens ordförande (till höger, framraden) tillsammans med centralstyrelens medlemmar, föreningens kassör och föreningssekreteraren.


Kategorier:
Nyheter