ERSÄTTNING AV KOSTNADER TILL SEKTIONENS MEDLEMMAR 2023-2024

Regler för ersättning av kostnader

Generellt

Följande kostnader kan endast ersättas till sektionens medlemmar som betalat sektionsavgiften för innevarande verksamhetsår. Man förutsätts delta i föreningens medelanskaffning samt talkoverksamhet för att vara berättigad till kostnadsersättningar. Vidare förutsätter föreningen att man bär föreningens tävlingsdräkt i alla värdetävlingar man ansöker om ersättning för. Reglerna för kostnadsersättning tillämpas då kostnaderna inte ersätts av en tredje part.

Ersättningar betalas endast mot ifylld redovisningsblankett och bifogade kvitton. Kostnadsersättningarna för verksamhetsåret 2023-2024 bör vara inlämnade senast 18.4.2024. I regel utbetalas kostnadsersättningar en gång i månaden.

Anmälningsavgifter

För medlemmar, som har betalat sin medlemsavgift, samt löst in tävlingslicens eller skidpass, betalar föreningen anmälningsavgiften till:

 • Nationella tävlingar och distriktstävlingar (inte motionslopp och långdistanslopp)
 • Alla mästerskapstävlingar (FM/ST, KLL och FSSM)
 • Landslagsuttagningar/FM-uttagningar

Tävlingsresor

Generellt betalas ingen reseersättning för resor eller logi. Undantag är FM/ST, KLL, FSSM samt granskningstävlingar till värdetävlingar eller Världscuptävlingar (inom Finland).

 • Resekostnader
  ersätts till 50 % enligt billigaste transportmedel, dock så att om egen bil är
  det fördelaktigaste utbetalas en km-ersättning på 12 cent / km. Samåkning
  förutsätts då det är möjligt.
 • Logi
  ersätts till max 50 € / pers / natt mot kvitto
  • högst
   en serviceperson per skidåkare (och per familj) ersätts
  • matkostnader
   och andra logirelaterade kostnader (t.ex. parkering) ersätts inte

Läger

Skidsektionens egna läger ersätts till 50 % av lägerkostnaderna. Resekostnader till läger ersätts inte. Sektionens läger fastställs i maj föregående år i samband med verksamhetsplanen. För lägren bör det uppvisas ett program, som ska delges alla som är i målgruppen för lägret. Lägeravgiften ska framgå ur programmet.

Skidläger som inte är föreningens egna läger (t.ex. NÅID, FSS) ersätts med högst 75€/läger dock högst 30 % av lägerkostnaderna. Resekostnader ersätts inte. Lägerkostnader ersätts till ett maximalt belopp om 300 € per säsong.

Om en föreningsmedlem blir uttagen till någon träningsgrupp (FSS eller landslag) ersätter föreningen 50% av avgiften, dock till ett maximalt belopp på 500 € per föreningsmedlem i året. Noteras bör att styrelsen har rätt att begränsa antalet läger som ersätts per person och år.

Sektionen står för lägerkostnaderna för de ansvariga tränarna samt upp till max 50% för hjälptränare som är ansvariga för sektionens träningsläger (max 1+1 per grupp).

Skidkläder

Skidsektionen bekostar tävlingsdräkter åt nya skidåkare (12-årsklassen uppåt). Övriga medlemmar har möjlighet att införskaffa skidkläder till föreningspris.

Skolning och representation

Sektionen betalar i regel alla kostnader för tränarutbildning och annan skolning om personen förbinder sig att arbeta inom sektionen. Personer som deltar i olika kurser bör meddela i god tid till sektionsordföranden eller annan utnämnd person inom sektionen.

Avgifterna för Skidförbundets tävlingslicenser (Skipass, A-/B1-/FIS-licens) ersätts. Avgiften för försäkring ersätts inte.

Övriga kostnader

Licenser

Avgifterna för Skidförbundets tävlingslicenser (Skipass, A-/B1-/FIS-licens) ersätts. Avgiften för försäkring ersätts inte.

Vallning

I FM och Silvertrissefinalen har varje tävlande rätt till en vallning per start från FSS vallare. Kostnader för ytterligare vallningar betalar tävlande själv.