Hurdana är idrottstjänsterna och -ställena i Sibbo?

Hurdana är idrottstjänsterna och -ställena i Sibbo? Hur borde de utvecklas? – svara på enkäten och påverka utvecklingen av idrottstjänsterna!

Sibbo kommun bjuder invånarna och personer som rör sig i Sibbo att delta i utvecklingen av idrottstjänster, idrottsanläggningar och friluftsleder.

I denna enkät kan du märka ut på kartan platser som kunde utvecklas och berätta önskemål om hur idrottstjänsterna kunde förbättras. Enkätens resultat utnyttjas i bl.a. utarbetandet av uppdateringen av Sibbo kommuns plan för idrottstjänster.

Enkäten är öppen 1.9.-1.10.2023. Enkäten kan besvaras på finska eller svenska. Det tar ungefär 10–15 minuter att svara. Det går lättast att svara med dator, men du kan även svara med telefon eller pekplatta.

I slutet av enkäten kan du delta i ett lotteri om du vill, där du kan vinna idrottsrelaterade priser!

Länken till enkäten: 
https://new.maptionnaire.com/q/2of29rfb2uia

Tack i förväg för era värdefulla svar!

Mer information ger:
Chef för idrottstjänsterna Katriina Sahala, tfn 040 191 4539, katriina.sahala@sibbo.fi

VÄLKOMMEN TILL IF SIBBO-VARGARNA FRIIDROTT

Kategorier:
Nyheter