Coronavirus information

Uppdatering 12.5.2020

SV:s centralstyrelse har igår måndagen den 11.5.2020 beslutat att föreningen påbörjar ledd verksamhet stegvis. Från och med den 14.5 är det tillåtet att ordna ledd verksamhet i smågrupper där deltagarantalet får vara som mest tio (10) stycken, inklusive en (1) tränare. Från och med den 1.6.2020 kan gruppens storlek öka till 50 personer inklusive tränare och övriga funktionärer. Både när det gäller ledd verksamhet i små och större grupper följer föreningen de regler och riktlinjer som myndigheterna och grenförbunden delgivit för trygg och säker verksamhet. Varje sektion bör informera sina egna grupper om hur man tillämpar direktiven på den enskilde idrottaren.
Centralstyrelsen följer upp hur coronaepidemin framskrider och meddelar så fort som möjligt ifall det sker förändringar.

Uppdatering 17.4.2020

SV:s centralstyrelse besöt igår torsdag 16.4.2020 att förlänga den avbrutna ledda idrotts- och motionsverksamheten fram till den 13.5.2020. Vi följer fortsättningsvis med situationen och meddelar alla omedelbart, ifall det uppdagas något nytt.

Coronavisrus information 12.3.2020

Finlands regering har i samråd med Institutet för hälsa och välfärd (THL) utfärdat direktiv för att förhindra spridningen av COVID-19-coronavirusinfektionen. Baserat på dessa linjedragningar, har SV:s centralstyrelse torsdagen 12.3.2020 beslutat att all ledd träningsverksamhet (inkl. tävlingsverksamhet) omedelbart bör upphöra för att hindra spridningen av coronaviruset. Detta uppehåll pågår till april månads slut. Vi följer med situationen och meddelar omedelbart ifall eventuella förändringar uppdagas.

Gymnastiksalturer inhiberad 16.3.-30.4.
Sibbo Kommun har beslutat att från och med 16.3.2020 till slutet av april stänga sina lokaler för inomhusidrott, dvs. gymnastiksalarna och allaktivitetshallen. Kommunen rekommenderar invånarna att även i övrigt undvika närkontakter inom hobbyerna och på fritiden.
Således är alla turer i skolornas gymnastiksalar och allaktivitetshallen inhiberad till 30.4.2020. Hyran för inhiberade turer debiteras inte.

Aktuell information finns på Institutet för välfärd och hälsas (THL) webbplats. THL uppdaterar situationsbilden och anvisningarna på sin webbplats. www.thl.fi