Koronavirus tilannekatsaus

Päivitetty 22.11.2020

Uusien koronaohjeiden vaikutukset seuran toimintaan.

Aluehallintovirasto ja Sipoon kunta ovat 20.11.2020 antaneet tiedotteet koronatilanteeseen liittyen. Sipoon kunta on ilmoittanut, että kunnan omistamissa tiloissa, kuten Monitoimihallissa ja liikuntasaleissa kielletään kaikkien ryhmäharrastusten järjestäminen aikuisille kolmeksi viikoksi kaikilta toimijoilta maanantaista 23.11.2020 alkaen, eli ajalla 23.11.–13.12.2020. Rajoitukset eivät koske yksilö- ja ryhmälajien maajoukkuetoimintaa, SM-tason ja I-divisioonan kilpailutoimintaa ja kansainväliselle huipulle tähtäävää ammattimaista harjoittelua.

SV:n toiminta lasten ja nuorten osalta jatkuu siis toistaiseksi entisellään. Aikuisten (yli 20-vuotiaiden) kohdalla ryhmätoiminta keskeytyy 23.11.–13.12.2020, mikäli ryhmäharjoitukset olisivat olleet kunnan tiloissa. Lisäksi muissa sisätiloissa kuten SV-hallissa aikuisten määrä suositellaan rajaamaan enintään 20 henkilöön. Jaostot seuraavat lajiliittojensa ohjeistusta ja antavat tulevalla viikolla tarvittaessa tarkempia lisätietoja rajoitusten vaikutuksista kyseisen jaoston toimintaan.

Päivitetty 12.5.2020

SV:n keskushallitus on eilen maanantaina 11.5.2020 päättänyt, että seuran ohjattua toimintaa ryhdytään käynnistämään vaiheittain. 14.5.2020 lähtien ohjattuja harjoituksia voidaan järjestää pienryhmissä, joihin osallistuu maksimissaan 10 henkilöä, joista vähintään yksi on valmentaja. 1.6.2020 alkaen ohjattuja harjoituksia voidaan puolestaan järjestää enintään 50 henkilön ryhmille valmentajat ja muut toimihenkilöt mukaan lukien. Sekä pienryhmien että suurempien ryhmien harjoittelussa noudatetaan viranomaisten ja lajiliittojen antamia ohjeita turvallisesta toiminnasta. Kukin jaosto antaa erikseen ohjeet omille jäsenilleen siitä, miten turvallinen harjoittelu heidän kohdallaan toteutetaan. Tämänkin jälkeen keskushallitus seuraa koronavirustilannetta ja tiedottaa kaikille heti, mikäli tilanteessa tapahtuu jotain muutoksia.

Päivitetty 17.4.2020

SV:n keskushallitus on eilen torstaina 16.4.2020 päättänyt, että koko seuran ohjatun toiminnan keskeytys jatkuu 13.5.2020 asti. Seuraamme tilannetta ja tiedotamme kaikille heti, mikäli tilanteessa tapahtuu jotain muutoksia.

Koronavirus tiedote 12.3.2020

Suomen hallitus ja THL tekivät tänään linjauksia COVID-19-koronavirustartuntojen ehkäisemiksi. Näiden linjausten pohjalta SV:n keskushallitus on tänään torstaina 12.3.2020 päättänyt, että kaikki seuran ohjattu liikunta- ja harrastustoiminta (ml. kilpailutoiminta) keskeytetään välittömästi koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Keskeytys jatkuu huhtikuun loppuun asti. Seuraamme tilannetta ja tiedotamme kaikille heti, jos tilanteessa tapahtuu jotain muutoksia.

Liikuntasalien vuorot peruttu 16.3.-30.4.
Sipoon kunta on päättänyt maanantaista 16.3. alkaen ja huhtikuun loppuun saakka sulkea yleisöltä kunnan sisäliikuntatilat, kuten liikuntasalit ja Monitoimihallin. Kunta suosittelee kuntalaisia välttämään lähikontakteja muutenkin harrastuksissa ja vapaa-ajalla.
Näin ollen Liikuntapalvelujen kaikki sisäliikuntatilojen vakiovuorot ja yksittäiset varaukset on peruttu 30.4.2020 asti. Perutuista vuoroista ei peritä tilavuokraa.

Löydät ajankohtaista tietoa koronaviruksesta terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) sivuilta. THL päivittää tilannekuvaa ja ohjeita verkkosivuillaan. www.thl.fi