Teknikskola

Extra träning på veckobasis (tilläggsavgift).

De extra träningarna planeras och förverkligas av föreningstränarna.