Fotbollsklubb för vuxna

Fotbollsklubbens följande säsong ordnas 27.10.-15.12.2023.

Obs! Säsongen innehåller undantagsvis 8 träningsgånger.

Fotbollsklubben hålls på fredagar kl. 19.15-20.15 i Lival fotbollshall i Nickby (Klockarsvägen 2, 04130 Sibbo).

Välkommen med nya och gamla spelare och träna världens populäraste sport! I fotbollsklubben för vuxna tränar vi bl.a. teknik, gör balans- och koordineringsövningar och spelar varje gång. Varje spelares kunskapsnivå tas i beaktande i övningarna och i spelet.

Du behöver inte ha tidigare erfarenhet av fotboll. Fotbollsklubben leds av en utbildad Sibbo-Vargarnas fotbollstränare.

Utrustning: Du behöver inte ha med egen boll, utan bollar finns från föreningens sida. Fotbollsskor är bäst men vanliga träningsskor duger också. Benskydd rekommenderas. Ta egen dricksflaska med.

Anmälningar tas nu emot och 25 ryms med. Fotbollsklubben är menad för vuxna som är intresserade av att lära och utveckla sina fotbollstekniker. I samband med teknikträningen utvecklas även fysiken.

Kurspris 80€.

Då du anmäler dig via myClub skapas direkt en faktura som betalas till IF Sibbo-Vargarna r.f.s konto FI76 4055 7040 0055 31. Kom ihåg att meddela referensnumret på fakturan.

Deltagarna ansvarar för sin egen försäkring.

Välkommen med och spela!

Anmäl dig här!

Tilläggsinformation: fotboll@sibbo-vargarna.fi