K-supermarket Basilika understöder föreningens verksamhet!

Genom att registrera ditt K-plussa medlemskap, understöder du IF Sibbo-Vargarna varje gång som du gör uppköp i K-supermarket Basilika i Nickby (Svedjebygränd 2).


Dina Plussa-poäng eller förmåner monskar inte när du är understödare, du samlar bara mera gott till föreningen! Ju mer du gör uppköp i Basilika, dess mer samlas gemnsam pott för föreningen. K-Plussa levererar till köpmannen, per registreringskod, totala inköpssummor och sedan betalr köpmannen sponsoreringsbidrag till föreningen.

Du kan välja, om du vill med dina inköp stöda
hela föreningens verksamhet eller
vill du att dina inköp skall stöda enkom
fotboll– eller friidrottverksamheten?

Om du vill understöda hela föreningens verksamhet, är registreringskoden SP0889

Om du vill understöda fotbollsverksamheten är registreringskoden SP0890

Om du vill understöda friidrottsverksamheten är registreringskoden SP0891

Registrera dig och glöm inte att visa ditt K-plussa kort varje gång du handlar i K-Supermarket Basilika! Så lätt kan du stöda verksamheten!

Mer info på Plussa hemsida

Kategorier:
Nyheter