Föreningens höstmöte 2020

IF Sibbo-Vargarnas höstmöte ordnas torsdagen den 26.11.2020 kl. 18.45 i SV-hallen (Klockarvägen 2). På mötet behandlas stadgeenliga ärenden (läs bifogad föredragningslista).
Ifall deltagandet överstiger 20 personer, flyttas mötet utomhus till hallens parkeringsplats. På mötet tillämpas undervisnings- och kulturministeriets och institutet för hälsa och välfärds instruktioner samt även SV-hallens egna instruktioner inbegripet stark rekommendation om att använda ansiktsmask för personer 15 år fyllda och äldre.

Välkomna!

SV:s centralstyrelse

Kategorier:
Nyheter