Heidi Saarijärvi hoppar ombord S-V fotbollsverksamhet

Min uppgift är att organisera, koordinera och utveckla verksamheten i S-V fotbollsavdelning. Jag verkar i fortsättningen som stöd till personalen, framför allt lagledare och kassörer. Jag skapar gärna diverse dokument, såsom instruktioner och en av mina uppgifter är att sammanfoga personalens instruktioner, uppdatera dem och skapa dokument där de saknas. Jag vill se på saker ur användarens synvinkel och ur denna synvinkel funderar jag på utvecklingen av olika metoder. Jag organiserar gärna evenemang och tar nu över ansvaret som organisatör för bland annat evenemang, turneringar och läger.

Jag är utbildad som Filosofie magister (fil.mag.) och har även fullbordat yrkesexamen inom försäljning (MYAT) samt har pågående studier i föreningsaktörsutbildningen i Finlands Bollförbund. Som tidigare arbetserfarenheter har jag bland annat arbetat som verksamhetsledare i Korson Palloseura. Verksamheten i en fotbollsförening med dess glädje och utmaning är bekant för mig genom styrelsearbete och flera roller som frivillig.

Kategorier:
Nyheter