IF Sibbo-Vargarnan avoin vetoomus Sipoon kunnalle, jotta lasten ja nuorten liikuntaharrastustoimintaa ei Sipoossa määrättäisi keskeytettäväksi

Sipoon kunta on 19.8. julkaissut verkkosivuillaan artikkelin, jossa varoitetaan mahdollisista Covid-19-tautiin liittyvistä rajoitusten kiristyksistä elokuussa 2021.

Sipoon pääkaupunkiseudun naapurikunnissa astuivat 19.8. voimaan tiukennetut rajoitukset, joissa muun muassa tilojen ylläpitäjää velvoitetaan rajoittamaan tilojen käyttäjämääriä sekä varmistamaan, että tilojen käyttäjien on tosiasiallisesti mahdollista säilyttää turvavälit.

Toivoisimme, että Sipoossa ei seurata pääkaupunkiseudun linjaa, vaan toimitaan ryhdikkäästi omalla, sipoolaisella tavalla, ensisijaisesti puolustaen lasten ja nuorten mahdollisuuksia mielekkääseen ja aktiiviseen vapaa-ajan toimintaan.

IF Sibbo-Vargarna on sipoolainen monilajiseura, joka liikuttaa tuhatkuntaa sipoolaista lasta ja nuorta pallokentillä, liikuntasaleissa, suunnistusmaastoissa, urheilukentillä sekä lenkkipoluilla. Lasten ja nuorten harrastustoimintaa on sekä kansallisesti että paikallisesti rajoitettu meneillään olevan Covid-19-epidemian aikana useaan otteeseen rankoin seurauksin.

Lasten ja nuorten fyysinen aktiivisuus on kansallisesti heikentynyt viimeisen puolentoista vuoden aikana samalla, kun liikunta- ja urheiluseurojen toimintaedellytykset ja -resurssit ovat kaventuneet. Tulevaisuutta ajatellen on ensiarvoisen tärkeää, että lasten ja nuorten harrastustoimintaa voidaan toteuttaa Sipoossa keskeytyksettä syksyn 2021 ajan.

Olympiakomitea linjaa (16.8.) liikunnan ja urheilun harrastustoiminnasta, että lasten, nuorten sekä aikuisten harrastustoiminta on mahdollista ja sallittua toteuttaa koko Suomessa. Olympiakomitea ohjeistaa, että toimintaa tulee toteuttaa riittävin turvatoimin. Tiloista vastaavien kuuluu varmistaa, että harrastajilla on halutessaan tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa. Olympiakomitean ohjeistuksessa on huomioitu tartuntatautilain muutos sekä valtioneuvoston periaatepäätöksen (25.2.) vaikutukset tiloihin liittyviin rajoituksiin ja harrastuksiin.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on linjannut lapset ja nuoret ensin -periaatteen, joka tulee ensisijaisesti huomioida, kun uusia rajoitteita suunnitellaan. STM:n ohjauskirjeessä (17.8.) korostetaan, että ”lapsiin ja nuoriin kohdistuvia rajoitustoimia pyritään välttämään ja niitä käytetään viimesijaisesti vasta, jos se on aivan välttämätöntä”. Valtioneuvosto puolestaan linjaa harrastustoiminnasta valtakunnallisesti, että alle 12-vuotiaiden harrastustoimintaa ei Suomessa rajoiteta paikallisesta epidemiatasosta (perustaso, kiihtymisvaihe, leviämisvaihe) riippumatta.

Valtioneuvosto ei myöskään edellytä 12-18-vuotiaiden tai aikuisten harrastustoiminnan keskeytystä millään epidemiatasolla, ja leviämisvaiheessakin harrastustoiminnan keskeyttämistä tulee harkita vain, mikäli harrastustoiminnan todetaan aiheuttavan korkeaa taudin leviämisen riskiä osallistujille tai mikäli harrastustoiminnassa voidaan todeta terveysturvallisuusohjeistuksen laiminlyöntejä.

IF Sibbo-Vargarna on epidemian alusta alkaen (kevättalvi 2020) noudattanut asetettuja terveysturvallisuusohjeita ja toteuttanut harrastustoimintaa vastuullisesti. Seuran harrastustoiminnan ei myöskään ole todettu aiheuttaneen tartuntaketjuja.

Sipoossa on 24.8. Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) tietokannan mukaan todennettu tartuntatapauksia Covid-19-epidemian aikana yhteensä 530. Viimeisen 14 vuorokauden aikana Sipoon tilastollinen Covid-19-ilmaantuvuusluku (188,7) on alle puolet Vantaan vastaavasta ilmaantuvuusluvusta (411,5) ja vähän yli puolet Helsingin vastaavasta ilmaantuvuusluvusta (331,3). Heinä- ja elokuun tartuntatapausmäärien nousuun verrattuna sairaala- ja tehohoidossa olevien Covid-19-potilaiden määrä ei ole noussut paljoakaan heinä- ja elokuun aikana.

Todettujen koronatartuntojen lähteitä on pitkin epidemiaa ollut vaikea selvittää, mutta organisoidun liikunta- ja urheilun osuus tartuntaketjuista on ollut häviävän pieni verrattuna esimerkiksi yksityistilaisuuksiin ja -juhliin tai organisoimattomaan vapaa-ajan viettoon.

Talven 2020-2021 aikana kerätty data eri puolilta Suomea (kts. esim. Ylen artikkeli 28.1.2021) antaa osviittaa siitä, että liikunnan harrastustoiminta on joillakin alueilla aiheuttanut ainoastaan yksittäisiä tartuntoja ja toisilla alueilla noin 3 % alueen tartunnoista. Lasten ja nuorten harrastustoiminnan kohdalla tartuntoja on todettu suhteellisesti vielä harvemmin kuin aikuisten organisoidun harrastustoiminnan kohdalla. Lasten ja nuorten harrastustoiminta ei tässä valossa näyttäydy Covid-19-epidemian leviämisen korkean riskin toimintana.

IF Sibbo-Vargarna vetoaa täten Sipoon kuntaan, että se mahdollistaa lasten ja nuorten harrastustoiminnan jatkumisen Sipoossa ja että mahdollisia uusia rajoituksia ei kohdenneta liikunnan ja urheilun kansalaistoimintaan.

IF Sibbo-Vargarna vetoaa kuntaan myös, että rajoituksia ei aseteta julkisten tai yksityisten liikunta- ja harjoituspaikkojen käyttöön.

IF Sibbo-Vargarna sitoutuu vetoomuksen tueksi toteuttamaan kaikkea harrastustoimintaa tavalla, jossa jokaisen toimintaan osallistujan terveysturvallisuus taataan hyvää käsihygieniaa, turvavälejä sekä yleisiä varovaisuusperiaatteita noudattaen.

IF Sibbo-Vargarna vetoaa Sipoon kuntaan, että Sipoossa vaalitaan Valtioneuvoston ja STM:n lasten ja nuorten hyvinvoinnin priorisoinnin periaatetta ja mahdollistetaan lasten ja nuorten urheiluseuratoiminnan jatkuminen keskeytyksettä.

Sipoossa 26.8.2021

Pirjo Moen

Puheenjohtaja

IF Sibbo-Vargarna rf

Kategoriat:
Uutiset