Verksamhetside

Sektionens verksamhetsidè är att upprätthålla och värna om att volleyboll uppfattas som en hobby i synnerhet bland ungdomen och därför ger möjligheter att utöva volleyboll på alla nivåer, på såväl tävlings-, motions som ungdomsnivå.