Träningsgruper

Skidsektionen ordnar verksamhet under vinterhalvåret oktober – mars enligt följande gruppindelningar

För barn mellan 4- 10 år arrangerar vi skidskola

För ungdomar i åldern 10-18 år ordnar vi ledda träningar två gånger i veckan. i tilägg till ledda träningar arragerar vi snöläger under höstlovet och självständighetsveckan samt andra kortare läger & serieskidningar

För vuxna över 18 år ordnar vi ledda träningar (barmark, snö) två gånger i veckan. 3-5 läger under sommaren, hösten och skidläger på självständighetsveckan.

.

Barnens/ungdomarnas föräldrar har möjlighet att hjälpa till under träningar, läger samt tävlingar. Många har också stått till förfogande under åren som gått. Ett stort tack till alla.