Träningsgrupper

Skidsektionen ordnar verksamhet under vinterhalvåret oktober – mars enligt följande gruppindelningar.

Minisompagruppen

En lekorienterad grupp för 6-10 åringar som vill lära sig grunderna till skidåkning och för de som redan gått skidskolan. Passar också över 10-åringar som vill bekanta sig med grenen och lära sig njuta av skidåkning. Som ansvarig handledare fungerar Anna Virtanen (050 5124854)

Mediumsompagruppen

Gruppen för 10-14 åringar träffas två gånger i veckan på Söderkulla skidstadion. I tillägg till de ledda veckoträningarna ordnar vi skilda samträningsdagar och skidläger. Som ansvariga handledare fungerar Mikael Less (050365830) och Johan Koskinen (0407308541)

Hopeasompagruppen

Gruppen för 14-18 åringar har ledda samträningar två gånger i veckan. I tillägg till de regelbunda veckoträningarna har gruppen skilda samträningsdagar och skidläger. Som ansvarig handledare fungerar Sam Fransman (0504078176).

Vuxna – 18 åringar uppåt

Vi har träningar två gånger i veckan samt skidläger. Som ansvariga tränare fungerar Ben Lindström (0400939488) och Kim Nordström.

Sektionen filmar och fotograferar medlemmarnas uppvisningar vid tävlingar, läger och festtillfällen. Om ert barn inte får förekomma på bild (t.ex. på föreningens hemsida, Facebook och Instagram) vänligen meddela vid anmälning. 

Barnens/ungdomarnas föräldrar har möjlighet att hjälpa till under träningar, läger samt tävlingar. Många har också stått till förfogande under åren som gått. Ett stort tack till alla.

KOSTNADERSÄTTNING OCH SEKTIONENS STÖD TILL MEDLEMMAR