Friidrottens träningar börjar

Hej

Efter en lång paus i friidrottsträningarna kommer vi att börja träna enligt regeringens och Sibbo-Vargarnas direktiv. Det här är planen:

Följande dagar kan idrottarna träna på egen hand på Nickby sportplan: ons. 6.5, fre. 8.5, må 11.5, ons. 13.5 och fre. 15.5. Vi strävar efter att de här kvällarna ha minst en tränare eller myndig idrottare på plats kl. 17-19 som vid behov kan öppna dörrarna till redskapen, WC mm. och kan försöka hjälpa om någon behöver hjälp med något, men leder inte träningen utan var och en tränar på egen hand. Följande regler gäller för de här träningarna:

Ingen får komma till sportplanen med sjukdomssymptom, inte ens lindriga.

Alla använder handdesinfektionsmedel före och efter träningen. Vi kommer att ha en flaska på läktarens nedersta bänk.  Man tränar ensam, i par eller i minigrupper på några idrottare. Större grupper får inte förekomma. Man försöker hela tiden hålla minst 2 meters avstånd till andra på sportplanen.

De ledda träningarna inleds preliminärt må 18.5. Även då ska grupperna hållas små (max 1+9 personer). Vi väntar ännu på SV:s centralstyrelses beslut om det här och återkommer nästa vecka med mer info om hur träningen sker i praktiken.

Fr.o.m. må 1.6 kan träningarna preliminärt hållas på vanligt sätt.

Enligt preliminär information kan SV:s populära idrottsskola ordnas som tidigare de tre första veckorna i juni (1.6–18.6). Skild anmälning och avgift. Mer info om det här via hemsidan och skolornas Wilma.

Sannolikt kommer även tävlingar att ordnas, eventuellt redan i juni, men det återkommer vi till senare.

Välkommen med och träna igen
Sibbo-Vargarna Friidrott

Kategorier:
Friidrott