Ta kontakt

Ordförande, Johanna Sutinen

Viceordförande, Thomas Lindberg

Sekreterare, Susan Lindberg

Kassör, Thomas Lindberg

.

Om du vill veta mera om vår verksamhet, så tag kontakt:

Thomas Lindberg

Tel 0400 4444 70

lindberg.bicicletta@gmail.com