Knatterally

Vi ordnar en gång i året Knatterally evenemanget där alla ända upp till 12 års ålder är välkomna.  Den lekfulla tävlingen har längs med åren vuxit till en glad tillställning för hela familjen och antalet barn med familjer växer år för år.

Datum för år 2020 Knatterally har tyvärr inte kunnats bestämmas ännu beroende på situationen vi lever i. När vi kan hålla evenemanget meddelar vi om det på våra hem- och Facebook sidor. Du kan också kontakta någon av styrelsemedlemmarna för att få mera information.