Friidrottens vårmöte 28.2 kl. 18:00

Friidrottens vårmöte hålls söndagen den 28.2. kl. 18:00 via Teams.

Anmälningar till mötet tas emot via epost: svfriidrott@live.com
Länken till mötet skickas en stund före mötet börjar.

Stadgeenliga ärenden behandlas.

Kategorier:
Friidrott Nyheter