Talviuimareiden kevätkokous 2.3.2020

SIPOON TALVIUIMAREIDEN-SIBBO VINTERBADARE KUTSU TALVIUIMAREIDEN KEVÄTKOKOUKSEEN Ma 2.3.2020 klo 18 Taasjärven pukukoppi

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaaminen, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin

3. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

4. Esityslistan hyväksyminen

5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

6. Vuoden 2019 toimintakertomuksen läpikäyminen ja hyväksyminen. Liite 1

7. Rahastonhoitajan raportti ja tilinpäätös. Liite 2

8. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle

9. Alkuvuoden toiminnan raportointi; uintikerrat

10. Vuoden tapahtumat

11. Info-lehti

12. S-V:n kuulumiset

13. Vuoden talviuimarin valinta

14. Ilmoitusasiat

15. Muut esille tulevat asiat

16. Seuraava kokous

17. Kokouksen päättäminen

Kategoriat:
Kunto Uutiset