Verksamhetside

Sektionens verksamhet baserar sig på att i mån av möjlighet skapa så goda möjligheter för idkandet av skidsport i Sibbo som möjligt. Tyngdpunkten har givetvis varit på juniorverksamheten med träningar, läger, serieskidningar samt skidskola. Träningsverksamheten har varit bra under den gångna säsongen och aktiva tränare finns till förfogande.